100 λέξεις σε 100 ώρες για τη "σχεδία". Διαγωνισμός μικροδιηγήματος.

100 λέξεις σε 100 ώρες για τη
239.669 Βιβλία
118.576 Συντελεστές
4.469 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου