Σλάβοι και ελληνικός κόσμος

Σλάβοι και ελληνικός κόσμος

Πρακτικά Α΄ επιστημονικής ημερίδας τμήματος Σλαβικών Σπουδών

Η επιτυχία του πρώτου Συνεδρίου μας οδήγησε στην απόφαση να οργανώσουμε την Β΄ Επιστημονική Ημερίδα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Αλέξανδρος Σολζενίτσιν", με θέμα "Εκατό χρόνια από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ρωσική Διασπορά στον ελληνικό χώρο και στα Βαλκάνια". Στον παρόντα τόμο εκτυπώνονται δεκαέξι ανακοινώσεις, γιατί κάποιες δεν μας απεστάλησαν, ωστόσο το Πρόγραμμα του Συνεδρίου παρουσιάζει όλους τους ομιλητές με τα θέματά τους. Ο αναγνώστης θα δει ότι περιλαμβάνονται θέματα γενικά για το ευρύτερο ερευνητικό και διδακτικό ζήτημα "Σλάβοι και Ελληνικός κόσμος", θέματα μεσαιωνικής φιλολογίας και ιστορίας, γλωσσολογικά και νεότερης ιστορίας.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου