Τουρκία

Τουρκία

Θρησκεία, κοινωνία και πολιτική

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της πολυμορφίας των σχέσεων Ισλάμ και πολιτικής εξουσίας στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα μέσα από μια σύντομη αλλά ενδελεχή ανάπτυξη τριών θεματικών ενοτήτων. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφεί σύντομα η ιστορική διαδρομή των σχέσεων πολιτικής εξουσίας και ισλαμικής θρησκείας στη γείτονα χώρα από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιδιώκεται να κατανοηθεί ο ρόλος των ισλαμικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης στη διαμόρφωση πολιτών με μουσουλμανική και κοσμική εκπαίδευση, καθώς και η επιρροή των σχολείων αυτών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η σκιαγράφηση της πολιτικής φιλοσοφίας, της εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής πολιτικής δύο ιδιαίτερα ικανών και χαρισματικών θρησκευτικών ηγετών, του Φετουλάχ Γκιουλέν και του Εσάντ Τζοσάν, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια νέα ομάδα ιεροδιδασκάλων που αναζητούν εναγωνίως τη χρυσή τομή σε σχέση με τις αρχές της κεμαλικής ιδεολογίας και της ισλαμικής θρησκείας. Το βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει στη μείωση της άγνοιας της ελληνικής κοινωνίας για ένα τόσο ευαίσθητο, πολύπλοκο και σημαντικό κοινωνικοπολιτικό θέμα της καθημερινής ζωής και ύπαρξης της Τουρκίας.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου