Σχεδιασμός προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων δια ζώσης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης

Σχεδιασμός προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων δια ζώσης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης

Αν ανακαλέσει κανείς στη μνήμη του την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θα θυμηθεί εξαιρετικά προγράμματα που θα συνέστηνε και σε άλλους να τα παρακολουθήσουν και κάποια άλλα για τα οποία η συμβουλή του θα ήταν ότι είναι προτιμότερο να τα αποφύγουν. Τι κάνει όμως ένα πρόγραμμα ελκυστικό για τους εκπαιδευόμενους και τελικά αποτελεσματικό για αυτούς; Ποια στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους; Υπάρχουν διαφορές στον σχεδιασμό μεταξύ προγραμμάτων που πραγματοποιούνται διά ζώσης και προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης; Είναι καθαρά τεχνικό θέμα ο σχεδιασμός προγραμμάτων ή εμπεριέχει και άλλες, εξίσου σημαντικές, διαστάσεις; Με ποιον τρόπο επιδρούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το περιβάλλον σχεδιασμού εντός του εκπαιδευτικού φορέα και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο; Τα παραπάνω ερωτήματα εξετάζονται στο βιβλίο αυτό, που απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε θέση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται γενικότερα για τα ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, διά ζώσης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Εκπαίδευση ενηλίκων

Εκπαίδευση ενηλίκων

Μεταίχμιο
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου