Προσανατολισμοί

Προσανατολισμοί

Μια κριτική εισαγωγή στη λαογραφία

Η Λαογραφία εδραιώθηκε ως επιστήμη έχοντας σαφώς εθνικό προσανατολισμό. Σήμερα, όμως, οι λαογράφοι έχουν οδηγηθεί σε αναθεώρηση των προσεγγίσεών τους και σε επαναπροσδιορισμό τόσο του θεωρητικού τους πλαισίου όσο και των μεθοδολογικών τους επιλογών. Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις, παρουσιάζοντας τη Λαογραφία ως μια κοινωνική επιστήμη που σέβεται το παρελθόν της, αλλά πορεύεται πια στους δρόμους του σήμερα. Το βιβλίο: - Είναι ένα χρήσιμο διδακτικό και επιστημολογικό εργαλείο. - Καλύπτει μεγάλο εύρος επιστημονικών ενδιαφερόντων. - Διακρίνεται για την επιστημονική εγκυρότητά του. - Ανοίγει νέους δρόμους σε μια "παραδοσιακή" επιστήμη. - Ως εισαγωγικό εγχειρίδιο, προσφέρεται και στον μη ειδικό αναγνώστη.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου