Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην ειδική αγωγή

Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην ειδική αγωγή

Η κατάλληλη εκπαίδευση και ένταξη όλων των μαθητών στην κοινωνία αποτελεί μια αναγκαιότητα. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών ευνοεί σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Το αποτελεσματικό σχολείο

Το αποτελεσματικό σχολείο

Bookstars - Γιωγγαράς (2019)
243.197 Βιβλία
119.754 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου