Η εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αυστραλία

Η εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αυστραλία

Η περίπτωση του Κέντρου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια

Σαν μια δύναμη που συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γρήγορα γίνεται αποδεκτή ως αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, και στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κυρίως η εφαρμογή της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση όλο και περισσότερων ανθρώπων στη βασική εκπαίδευση και συμβάλλει στη μείωση του αναλφαβητισμού. Το παρόν έργο σκοπό έχει τη διερεύνηση της εξ αποστάσεως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστραλία. Η Αυστραλία διαθέτει ένα αναπτυγμένο και κυρίως αποτελεσματικό σύστημα εξ αποστάσεως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει αναπτύξει τόσο πολύ, ώστε να είναι σήμερα ισότιμο με το παραδοσιακό σύστημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόζει. Στη συνέχεια, μέσα από την περίπτωση του Κέντρου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Πολιτείας Βικτώρια (Distance Education Centre Victoria / DECV), επιχειρείται η λεπτομερής και σε βάθος διερεύνηση των προϋποθέσεων και των συνθηκών οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των υψηλών αποτελεσμάτων του συστήματος εξ αποστάσεως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που η συγκεκριμένη Πολιτεία εφαρμόζει.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.197 Βιβλία
119.754 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου