Οι Χετταίοι και ο κόσμος του Αιγαίου

Οι Χετταίοι και ο κόσμος του Αιγαίου

Οι Χετταίοι και η αυτοκρατορία την οποία ίδρυσαν στην Μικρά Ασία κατά την μέση Εποχή του Χαλκού αποτελούν το αντικείμενο αυτού του βιβλίου, του οποίου το ενδιαφέρον εστιάζεται στην συσχέτισή τους με το Αιγαίο. Ιδιαίτερα αναπτύσσονται στοιχεία σχετικά με την παρουσία και δραστηριοποίηση των Ελλαδιτών στην Ανατολία, στον Πόντο και την Σύρο - Παλαιστίνη κατά την δεύτερη χιλιετία πριν από την εποχή μας. Η πολιτική αλλά και άμεση στρατιωτική εμπλοκή των Μυκηναίων στις αντιπαραθέσεις της Μικράς Ασίας αναδεικνύεται με βάση Χεττιτικές πηγές και λοιπά τεκμήρια, ενώ η πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ του Αιγαιακού χώρου και του πυρήνος της Μικράς Ασίας αποδεικνύεται ότι ολίγον μόνον υπολειπόταν αυτής με την παράλια Ανατολία. Στην θρησκεία, την γραφή, την αρχιτεκτονική, την τέχνη και αλλού εντοπίζονται ομοιότητες και αναλογίες, ως αποτέλεσμα αμοιβαίων επιρροών μεταξύ Χετταίων και Αιγαίων. Στόχος του βιβλίου είναι να παράσχει μια κατά το δυνατόν αντικειμενική εικόνα αυτών των αλληλεπιδράσεων οι οποίες ανεπτύχθησαν μεταξύ του Ελλαδικού και Χεττιτικού πολιτισμού της Εποχής του Χαλκού.

Συνολικές κριτικές 1
  • Πολύ εμπεριστατωμένο βιβλίο από έναν ερασιτέχνη (με την καλή έννοια) της αρχαίας προ-ιστορίας. Νομίζω ότι προσφέρει πληθώρα άγνωστων στοιχείων και διαφωτίζει για το θέμα του τον ενδιαφερόμενο. Όλα αυτά για την περίοδο της Εποχής του Χαλκού (δεύτερη χιλιετία π.Χ.) σε έναν χώρο (Μικρά Ασία ή Ανατολία) που υπήρξε πολύ οικείος στους Έλληνες τουλάχιστον ως το 1922. Αξίζει να διαβαστεί.

    ΓΕΩΡΓΙΑ
Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου