Τεχνική γεωλογία

Τεχνική γεωλογία

Η Τεχνική Γεωλογία αναφέρεται στις εφαρμογές της γεωλογίας στο πλαίσιο της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των τεχνικών έργων και της επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο από τους δυο τόμους της σειράς Τεχνική Γεωλογία και Γεωλογία Τεχνικών Έργων και καλύπτει διεξοδικά όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη φυσική και μηχανική συμπεριφορά των εδαφικών και βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών. Αναλύονται αρχικά οι θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές που οριοθετούν τις επί μέρους φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εδαφών - βράχων και στη συνέχεια περιγράφονται οι τεχνικές δειγματοληψίας καθώς και οι μεθοδολογίες της εργαστηριακής και επί τόπου διερεύνησης, όπως αυτές προδιαγράφονται διεθνώς στα πλαίσια των γεωτεχνικών μελετών για τις απαιτήσεις των διάφορων τεχνικών έργων. Αναλυτικότερα περιέχονται τα εξής κεφάλαια: - Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά εδαφικών σχηματισμών - Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά βραχώδους υλικού - Μηχανική περιγραφή ασυνεχειών βραχωδών σχηματισμών - Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για γεωτεχνικές έρευνες - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών σχηματισμών - Εργαστηριακές δοκιμές βραχωδών σχηματισμών - Επί τόπου δοκιμές γεωτεχνικής Στα παραπάνω κεφάλαια περιλαμβάνονται επίσης: - Πλήρης Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία - Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής - Συμπληρωμένα 40 έντυπα και διαγράμματα εργαστηριακών δοκιμών - 162 σχήματα, 93 πίνακες και 82 φωτογραφίες. Πρόκειται για σύγχρονο επιστημονικό βιβλίο που ο κάτοχός του θα το χρησιμοποιεί διαρκώς αφού περιέχει συγκεντρωμένη και σε εύχρηστη μορφή όλη τη σχετική πληροφόρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπειρία και γνώση που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη συνθέτη δομή και ιδιόμορφη τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών του Ελληνικού χώρου. Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται ή και έμμεσα σχετίζονται με το αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας, δηλαδή προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των συναφών κλάδων καθώς και επαγγελματίες γεωλόγους, μηχανικούς κ.τλ.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Γεωλογία τεχνικών έργων

Γεωλογία τεχνικών έργων

Παπασωτηρίου
Τεχνική γεωλογία

Τεχνική γεωλογία

Παπασωτηρίου
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου