Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας: Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κριτική

Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας: Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κριτική

The Cambridge History of Literary Criticism, 1: Classical Criticism

Η εννεάτομη σειρά "The Cambridge History of Literary Criticism" αποτελεί μια συνολική ιστορική επισκόπηση της κριτικής της λογοτεχνίας του δυτικού κόσμου, από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αντικείμενό της είναι τόσο η θεωρία της λογοτεχνίας όσο και η κριτική πράξη. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως έγκυρο έργο νηφάλιας εξιστόρησης και ακριβούς αναφοράς και όχι ως απλή καταγραφή δεδομένων. Δεν επιδιώκει να συντάσσεται με τη μια ή την άλλη άποψη, αλλά και δεν υπεκφεύγει ούτε προφασίζεται ουδετερότητα, όταν αντιμετωπίζει επίμαχα ζητήματα της θεωρίας και της κριτικής. Κάθε τόμος αποτελεί αυτόνομη εκδοτική μονάδα που διαβάζεται ανεξάρτητα, αλλά και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους τόμους της σειράς. Οι εκτενείς βιβλιογραφίες χρησιμεύουν ως βάση για την περαιτέρω μελέτη των ζητημάτων που οι επιμέρους τόμοι πραγματεύονται. "Η αξία της μελέτης της ιστορίας της αρχαίας κριτικής ως συνόλου έγκειται στις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στην εξέλιξή της και στην ευρύτερη ιστορία του αρχαίου πνεύματος, όπως εκφράζεται στις διάφορες υποθέσεις για τον ρόλο της ποίησης και της ρητορικής στην κοινωνία. Για τους μη εξειδικευμένους αναγνώστες η αξία της αρχαίας κριτικής εντοπίζεται στα σημαντικότερα κείμενά της, ενώ οι μελετητές της μεσαιωνικής ή της αναγεννησιακής κριτικής θα ανακαλύψουν επίσης σε λιγότερο σημαντικά κείμενα τις απαρχές ερμηνευτικών μεθόδων που εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του επιστημονικού πεδίου της κριτικής". George A. Kennedy Περιέχονται τα κείμενα: - Gregory Nagy, "Αρχαϊκές αντιλήψεις για τους ποιητές και την ποίηση" - George A. Kennedy, "Γλώσσα και σημασία στην αρχαϊκή και την κλασική Ελλάδα" - G. R. F. Ferrari, "Ο Πλάτων και η ποίηση" - Stephen Halliwell, "Η ποιητική του Αριστοτέλη" - George A. Kennedy, "Η διαμόρφωση μιας θεωρίας του έντεχνου πεζού λόγου" - George A. Kennedy, Dorenn D. Innes, "Η λογοτεχνική και φιλοσοφική κριτική της ελληνιστικής εποχής" - Elain Fantham, "Η ανάπτυξη της λογοτεχνίας και της κριτικής στη Ρώμη" Dorenn D. Innes, "Οι κριτικοί της αυγούστειας εποχής" - Elain Fantham, "Λατινική κριτική της πρώιμης αυτοκρατορικής περιόδου" - Donald A. Russell, "Η ελληνική κριτική της αυτοκρατορικής περιόδου" - George A. Kennedy, "Χριστιανισμός και κριτική"

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου