Πώς θα κερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών

Πώς θα κερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών

Για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσής τους

Ο συγγραφέας στο βιβλίο του αυτό προσπαθεί να δώσει απάντηση σε δύο ερωτήµατα, που απασχολούν γονείς, εκπαιδευτικούς και πολιτεία: α) Γιατί ορισµένοι µαθητές δεν αγαπούν το σχολείο και σηµειώνουν χαµηλή επίδοση στα σχολικά µαθήµατα; β) Πώς αυτοί θα βοηθηθούν και θα βελτιωθούν; Βέβαια πρώτη η πολιτεία έχει σοβαρή ευθύνη για ποιότητα εκπαίδευσης για όλους µε σχολείο οργανωµένο και σοβαρά αξιολογούµενο. Πέφτει όµως µεγάλη ευθύνη και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Οι πρώτοι θα µπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους µε τη σωστή συµπεριφορά τους προς αυτά και µε τη στενή συνεργασία τους µε τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
232.599 Βιβλία
116.139 Συντελεστές
4.401 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου