Per filo e per segno

Per filo e per segno

Με το νι και με το σίγμα

Nei modi di dire, o espressioni idiomatiche, di una lingua si depositano e si cristallizzano, per lo piu, tratti e aspetti della cultura di un popolo. Si tratta in genere di immagini, intuizioni e brevi illuminazioni che mantengono vivo il collegamento del presente con il passato, che evidenziano ciς che θ specifico e tipico di una lingua. Idiomatico vuol dire, infatti, tipico, esclusivo di quella lingua, ed espressione idiomatica significa forma espressiva propria di una lingua, non sempre rintracciabile in altre lingue. Mettere a confronto le espressioni idiomatiche di due lingue significa mettere a confronto due culture, coglierne alcuni tratti significativi che resistono al mutare dei tempi e degli eventi ma significa anche individuare, come in questo confronto tra il mondo greco e quello italiano, analogie e sintonie, esiti di una storia che ha visto i due popoli interagire nel corso della storia, condividere l’uno i valori e i modelli dell’altro in forme di reciproca corrispondenza e influenza. Questo lavoro raccoglie, secondo un ordine alfabetico basato su parole e termini guida, alcune delle moltissime espressioni idiomatiche di cui le due lingue sono ricche. Si tratta di modi di dire scelti sulla base della loro frequenza d’uso nella lingua italiana contemporanea, della loro ricchezza in termini di riferimenti e richiami storici, culturali e sociali e della loro corrispondenza con la realta del mondo greco. Per questo esso vuol essere un utile strumento tanto per linguisti e studiosi che vogliono esplorare la lingua italiana e quella greca quanto per studenti che vogliono migliorare l’uso di una delle due lingue che apprendono come lingua seconda o straniera.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου