Λατινικά: Τα κείμενα της εξεταστέας ύλης

Λατινικά: Τα κείμενα της εξεταστέας ύλης

Γ΄λυκείου ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών

Το βιβλίο αυτό αποτελεί όχι μόνο πλήρες βοήθημα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης του Λυκείου αλλά και χρήσιμο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να διδάξουν το μάθημα των Λατινικών. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται: 1. Οι 22 διδακτικές ενότητες της εξεταστέας ύλης Σε κάθε ενότητα περιέχονται: - Το λατινικό κείμενο, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο, ως κείμενο αναφοράς - Κατά φράση αντιστοίχιση του λατινικού κειμένου με τη μετάφρασή του - Γραμματική αναγνώριση όλων των λέξεων του κειμένου - Συγκεντρωτική ταξινόμηση των λέξεων του κειμένου με βάση τη γραμματική τους αναγνώριση - Επισημάνσεις τυχόν ιδιαιτεροτήτων (γραμματικής και λεξιλογικής φύσεως) των λέξεων του κειμένου - Κλίση των ουσιαστικών, των επιθέτων, των αντωνυμιών, των συνεκφορών του κειμένου - Χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων του κειμένου, - Λεπτομερής συντακτική αναγνώριση όλων των λέξεων του κειμένου - Ερμηνευτική προσέγγιση διαφόρων συντακτικών μικροδομών του κειμένου. - Η ύλη της γραμματικής και του συντακτικού με παραδείγματα και ασκήσεις - Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου - Συμπληρωματικές ασκήσεις 2. Η ύλη της γραμματικής και του συντακτικού των υπόλοιπων ενοτήτων με πρόσθετες ασκήσεις. 3. Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου 4. Διαγωνίσματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων των τελευταίων ετών Δύο παραρτήματα, στα οποία περιέχονται: - Εποπτική και συνοπτική παρουσίαση της ύλης της γραμματικής και του συντακτικού - Απαντήσεις στις συμπληρωματικές ασκήσεις και τα διαγωνίσματα

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Λατινικά Β΄ λυκείου

Λατινικά Β΄ λυκείου

Μεταίχμιο
Λατινικά Β΄ ενιαίου λυκείου

Λατινικά Β΄ ενιαίου λυκείου

Μεταίχμιο
Λατινικά Β΄ ενιαίου λυκείου

Λατινικά Β΄ ενιαίου λυκείου

Μεταίχμιο
Λατινικά Γ΄ λυκείου

Λατινικά Γ΄ λυκείου

Μεταίχμιο
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου