Κλασική αρχαιολογία

Κλασική αρχαιολογία

Βασικές γνώσεις

Klassische Archaologie

Η δεύτερη ελληνική έκδοση του βιβλίου της Κλασικής Αρχαιολογίας του Τ. Holscher και των συνεργατών του βασίζεται στην επικαιροποιημένη γερμανική επανέκδοση του 2014, περιέχοντας ωστόσο προσθήκες και βελτιώσεις από τους έλληνες επιμελητές. Έχει προστεθεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο της καθηγήτριας I. Krauskopf για τον ετρουσκικό πολιτισμό και επίσης προβάλλονται περισσότερο ζητήματα διεύρυνσης των γεωγραφικών οριζόντων στην επιστήμη της Κλασικής Αρχαιολογίας, στενότερης συνεργασίας με τις θετικές επιστήμες και, κυρίως, συνέχειας από την ελληνορωμαϊκή στην ύστερη αρχαιότητα. Επίσης, έχει εμπλουτιστεί ο βιβλιογραφικός κατάλογος με μονογραφίες και άρθρα που εκδόθηκαν μετά την πρώτη έκδοση, ενώ έχουν προστεθεί και τα βασικότερα ελληνικά εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν μετά το 2004. Τέλος, έγινε επικαιροποίηση του τρίτου κεφαλαίου που αφορά στα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα, στους φορείς που προάγουν την επιστήμη της αρχαιολογίας, καθώς και στην εξέλιξη της αρχαιολογικής υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια. Το σύγγραμμα παρέχει μια εισαγωγικού χαρακτήρα ασυνήθιστα ευρεία εικόνα της επιστήμης της Kλασικής Aρχαιολογίας, και συγχρόνως μια τεκμηριωμένη άποψη γύρω από τις βασικές γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο νεαρός φοιτητής/τρια κατά την πρώτη επαφή με την επιστήμη αυτή. Παρουσιάζει τα βασικά μνημεία ?συνήθως της αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, αγγειογραφίας? αλλά παρέχει και σύντομη εποπτεία σε άλλους τομείς, όπως στις σύγχρονες μεθόδους ανασκαφής και επιφανειακής έρευνας, στη γεωγραφία και την ιστορική τοπογραφία του αρχαίου κόσμου, αλλά και στη μυθολογία, στη θρησκεία ή ακόμα στην ενδυ­μασία των ανθρώπων κατά την αρχαιότητα

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου