... Δουλαγωγώ τον εμαυτό στο δρόμο που βαδίζω

... Δουλαγωγώ τον εμαυτό στο δρόμο που βαδίζω

"Από 12 χρονών παιδί αρχίζω το γράψημο της ζωής μου. Εσύ που θα διαβάσης αυτά μη δώσης την προσοχή σου στην ομοιοκαταληξία και δεν καταλάβης την γενική ουσία του περηεχωμένου. Ποιός ήμουνα για τα αδέλφια μου τη υπόφερα για τα αδέλφια μου Πόση αγάπη δήχνω για τα παιδιά μου Αυτός ήμαι εγώ ο γράφων όλα αυτά". Νικόλαος Αντ. Παλήος Εν εξωτερικό Νοέμβριος 1979 Μέσα στο βαπορι m/ν Μούτσαινα

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου