Παιδική κακοποίηση

Παιδική κακοποίηση

Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη επίσηµη επιστηµονική θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση του φαινοµένου της παιδικής κακοποίησης - παραµέλησης στο εσωτερικό της οικογένειας στην ακριτική πόλη της Μυτιλήνης. - Αποτυπώνει την κατάσταση αναφορικά µε την έκταση και τις µορφές παιδικής κακοποίησης - παραµέλησης στην οικογένεια στην πόλη της Μυτιλήνης. - Παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικής παρουσίασης των στοιχείων που προκύπτουν µε αυτά των ήδη πραγµατοποιηµένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στον υπόλοιπο και µη ελλαδικό χώρο. - Προσδιορίζει, χωρίς να στιγµατίζει, συγκεκριµένες οµάδες ανηλίκων µαθητών που µπορεί να υφίστανται κάποια µορφή ενδοοικογενειακής κακοποίησης - παραµέλησης. - Βοηθάει στην κατανόηση πλήθους αιτιολογικών παραγόντων που συντελούν στην εκδήλωση προβληµάτων υγείας και στην υιοθέτηση σχετικών συµπεριφορών υψηλού κινδύνου από την πλευρά των ανήλικων µαθητών που έχουν υποστεί ή εξακολουθούν να κακοποιούνται - παραµελούνται στο εσωτερικό της οικογένειάς τους. - Ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί εκείνες τις επιστηµονικές οµάδες που ασχολούνται µε θέµατα παιδικής κακοποίησης - παραµέλησης. - Συµβάλει στην πληρέστερη κατανόηση του τρόπου ζωής των µαθητών κυρίως στην επαρχία, στον εντοπισµό των συµπεριφορών εκείνων που απαιτούν διαρθρωτικές παρεµβάσεις, καθώς και των σηµείων εκείνων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν τα προληπτικά προγράµµατα στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα προκειµένου να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου