Βενετική Κύπρος (1489-1571)

Βενετική Κύπρος (1489-1571)

Οι Εκθέσεις των αξιωματούχων του Ανώτατου Διοικητικού Σχήματος της Κτήσης

Η έκδοση των σημαντικότερων συλλογών πρωτογενών ιστορικών πηγών που αφορούν τη βενετική κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο και στην ανατολική Μεσόγειο συνιστά πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας. Στις πηγές του εν λόγω πεδίου συγκαταλέγονται οι εκθέσεις πεπραγμένων των ανώτατων διοικητών των επιμέρους κτήσεων της Γαληνοτάτης στον εξεταζόμενο χώρο. Στον παρόντα τόμο εκδίδονται εκείνες που αφορούν το βενετικό Βασίλειο της Κύπρου (1489-1571). Έχουν συνταχθεί από βενετούς πατρικίους που συμμετείχαν στο ανώτατο διοικητικό σχήμα του νησιού (τοποτηρητών και των συμβούλων τους, καπιτάνων της Αμμοχώστου και γενικών προβλεπτών) και εντοπίστηκαν από τον ιστορικό Στάθη Μπίρταχα σε αρχεία και συλλογές χειρογράφων της Βενετίας. Το έργο περιλαμβάνει μία εκτενή και κατατοπιστική εισαγωγή, που έχει ως στόχο αφενός την πραγμάτευση των θεσμών που παρήγαγαν τα εκδιδόμενα κείμενα, και αφετέρου τον σχολιασμό της φύσης τους και των θεματικών που αναπτύσσονται σ’ αυτά. Ακολουθούν η διπλωματική έκδοση των εκθέσεων, περιλήψεις τους στην ελληνική, καθώς και τεκμηριωμένοι κατάλογοι των υπηρετησάντων στην Κύπρο ανώτατων βενετών αξιωματούχων. Η εισαγωγή και οι επιτομές των εκθέσεων παρατίθενται και σε αγγλική μετάφραση, μία επιλογή που καθιστά το έργο προσβάσιμο στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η έκδοση ολοκληρώνεται με αναλυτικό ευρετήριο ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων, καθώς και θεματικών όρων από τις εκδιδόμενες εκθέσεις.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου