Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους

Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους

Περιλαμβάνονται τα κείμενα: Ι. Πολιτική, διοίκηση, οικονομία, δημόσια υγεία - Πέτρος Πιζάνιας, "Από την επανάσταση στη μοναρχία" - Γρηγόριος Ψαλλίδας, "οι πολιτικές δομές στη Βαυαρία του πρώτου τρίτου του 19ου αιώνα" - Emanuel Turczynski, "Bayerns Anteil an der Grenzsicherung Griechenlands" - Αντώνης Μακρυδημήτρης, "Η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού κατά την περίοδο της απολυταρχίας" - Αμαλία Παππά, "Οργάνωση γραφείων και γραφειοκρατία στην οθωνική περίοδο : καταγωγή και αρχαιολογία του ελληνικού δημοσίου εγγράφου" - Ευάγγελος Πρόντζας, "Δημοσιονομικές και δημοσιοοικονομικές θεμελιώσεις της οθωνικής περιόδου" - Jan Murken, "Uberlegungen zum bayerischen Beitrag beim Aufbau der medizinischen Versorgung in Griechenland zur Zeit Konig Ottos" ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο - Μιχάλης Τσαπόγας, "Συνταγματική πραγματικότητα και συνταγματική ιδεολογία στην Ελλάδα του Όθωνα" - Karl Dickopf, "Georg Ludwig von Maurer und seine juristische Tatigkeit in Griechenland (Februar 1833 - Juli 1834)" - Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, "Ο ποινικός νόμος του 1834 και ο Georg Ludwig von Maurer" ΙΙΙ. Παιδεία και λογοτεχνία - Heinrich Scholler, "Bildung und Gesetz als konkurrierende Grundlagen der Modernisierung Griechenlands" - "Hans - Martin Kirchner, "Friedrich Thiersch und die Grundung der Otto Universitat" - Γιάννης Βελουδής, "Ο βασιλιάς και οι ποιητές: η 'αυλική ποίηση' στην εποχή του ΄Οθωνα (1832/33-1862)" IV. Αρχαιολογία και εικαστικές τέχνες - Klaus Fittschen, "Das antike Erbe im 'Neuen Griechenland'. Die Archaologie unter Konig Otto zwischen Wunsch und Wirklichkeit" - Marilena Cassimatis, "Griechenland und die Munchner Malerei im 19.Jahrhundert" - Wieland Schmied, "Die Munchner Kunstakademie und ihre Bedeutung fur die griechische Malerei im 19. Jahrhundert" V. Aρχιτεκτονική, πολεοδομία, και οργάνωση του εθνικού χώρου - Adrian von Buttlar, "Die Entwurfe Schinkels, Klenzes und Gartners fur das Athener Schloss 1833/1836" - Alexander Papageorgiou - Venetas, "Hauptstadt Athen ; zur Planungsgeschichte der Neugrundung der Stadt im 19. Jahrhundert" - Βίλμα Χαστάογλου, "Η πολεοδομία του νέου Βασιλείου "

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου