Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους

Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους

Περιλαμβάνονται τα κείμενα: Ι. Πολιτική, διοίκηση, οικονομία, δημόσια υγεία - Πέτρος Πιζάνιας, "Από την επανάσταση στη μοναρχία" - Γρηγόριος Ψαλλίδας, "οι πολιτικές δομές στη Βαυαρία του πρώτου τρίτου του 19ου αιώνα" - Emanuel Turczynski, "Bayerns Anteil an der Grenzsicherung Griechenlands" - Αντώνης Μακρυδημήτρης, "Η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού κατά την περίοδο της απολυταρχίας" - Αμαλία Παππά, "Οργάνωση γραφείων και γραφειοκρατία στην οθωνική περίοδο : καταγωγή και αρχαιολογία του ελληνικού δημοσίου εγγράφου" - Ευάγγελος Πρόντζας, "Δημοσιονομικές και δημοσιοοικονομικές θεμελιώσεις της οθωνικής περιόδου" - Jan Murken, "Uberlegungen zum bayerischen Beitrag beim Aufbau der medizinischen Versorgung in Griechenland zur Zeit Konig Ottos" ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο - Μιχάλης Τσαπόγας, "Συνταγματική πραγματικότητα και συνταγματική ιδεολογία στην Ελλάδα του Όθωνα" - Karl Dickopf, "Georg Ludwig von Maurer und seine juristische Tatigkeit in Griechenland (Februar 1833 - Juli 1834)" - Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, "Ο ποινικός νόμος του 1834 και ο Georg Ludwig von Maurer" ΙΙΙ. Παιδεία και λογοτεχνία - Heinrich Scholler, "Bildung und Gesetz als konkurrierende Grundlagen der Modernisierung Griechenlands" - "Hans - Martin Kirchner, "Friedrich Thiersch und die Grundung der Otto Universitat" - Γιάννης Βελουδής, "Ο βασιλιάς και οι ποιητές: η 'αυλική ποίηση' στην εποχή του ΄Οθωνα (1832/33-1862)" IV. Αρχαιολογία και εικαστικές τέχνες - Klaus Fittschen, "Das antike Erbe im 'Neuen Griechenland'. Die Archaologie unter Konig Otto zwischen Wunsch und Wirklichkeit" - Marilena Cassimatis, "Griechenland und die Munchner Malerei im 19.Jahrhundert" - Wieland Schmied, "Die Munchner Kunstakademie und ihre Bedeutung fur die griechische Malerei im 19. Jahrhundert" V. Aρχιτεκτονική, πολεοδομία, και οργάνωση του εθνικού χώρου - Adrian von Buttlar, "Die Entwurfe Schinkels, Klenzes und Gartners fur das Athener Schloss 1833/1836" - Alexander Papageorgiou - Venetas, "Hauptstadt Athen ; zur Planungsgeschichte der Neugrundung der Stadt im 19. Jahrhundert" - Βίλμα Χαστάογλου, "Η πολεοδομία του νέου Βασιλείου "

Σχετικά Βιβλία

Τα χρόνια της αμφισβήτησης

Τα χρόνια της αμφισβήτησης

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Βερολίνο 1945

Βερολίνο 1945

Περισκόπιο
Αλβανικές ταυτότητες

Αλβανικές ταυτότητες

Εκδόσεις Παπαζήση
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου