Πήλιο και βιώσιμη ανάπτυξη

Πήλιο και βιώσιμη ανάπτυξη

Ο παρών τόμος αποτελεί τα Πρακτικά διήμερου επιστημονικού Συμποσίου που έλαβε χώρα στις 24 και 25 Αυγούστου 2001 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κισσού, Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Μουρεσίου του Πηλίου (Νομός Μαγνησίας). Η πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης προήλθε από τον Ιωάννη Γ. Αντωνόπουλο, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουρεσίου και τ. Βουλευτή Μαγνησίας και η θεματολογία της προτάθηκε από τον Αλέξανδρο-Φ. Λαγόπουλο. Η Οργανωτική Επιτροπή του συμποσίου απαρτίστηκε από τους προαναφερθέντες και τον Θωμά Μαλούτα, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι οργανωτές του συμποσίου θεώρησαν ότι ένα συμπόσιο για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Πηλίου θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και επίκαιρο, επειδή το Πήλιο βρίσκεται σ' ένα κρίσιμο αναπτυξιακό σημείο, το οποίο καλεί στη λήψη στιβαρών, συστηματικών και σφαιρικών αποφάσεων, τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων. Θεώρησαν, επίσης, ότι θα ήταν ιδιαίτερα γόνιμο, αφενός να συγκεντρώσουν ομιλητές από τα αρμόδια πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και άλλους φορείς, και, αφετέρου, να δημιουργήσουν ένα διάλογο ανάμεσα σε αυτούς και το τοπικό δυναμικό, δηλαδή τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τους ίδιους τους κατοίκους. Στην πρόσκληση που έγινε προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις, είχαν οριστεί οι εξής πέντε θεματολογικοί άξονες: α) Αναπτυξιακή δομή των Δήμων του Πηλίου (γεωργία, τουρισμός, κατασκευές κ.λπ.): υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, εμπόδια, προοπτικές και προτάσεις. Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι αναλύσεις και προτάσεις μπορούσαν να καλύπτουν όλο το φάσμα, από το επίπεδο των γενικών διαπιστώσεων μέχρι και αυτό των συγκεκριμένων μονογραφιών. β) Χωροταξική διάρθρωση των Δήμων του Πηλίου και σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα. Η έμφαση αυτού του άξονα ήταν διττή, στο μέτρο που είχε ως σκοπό να εξετάσει τόσο το δίκτυο οικισμών και τη λειτουργία του, όσο και τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών. γ) Πολεοδομική οργάνωση των οικισμών του Πηλίου. Η πρόσκληση προσανατόλιζε προς τον ιστορικό χαρακτήρα των οικισμών, τον βαθμό και τρόπο επέκτασής τους, τις αλλοιώσεις που υφίστανται και προτάσεις για το συμβιβασμό του παραδοσιακού χαρακτήρα τους με τα νέα δεδομένα. δ) Αρχιτεκτονική του Πηλίου. Σε σχέση με αυτόν τον άξονα ενδιέφεραν τα θέματα του αποθέματος των παραδοσιακών κτιρίων, του τρόπου αποκατάστασής τους, της διάσωσης κτιρίων που κινδυνεύουν να χαθούν, της ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης κτιρίων και συνόλων και του ύφους των νέων κατασκευών. ε) Οι παραπάνω άξονες για συγκρίσιμες περιοχές και οικισμούς της χώρας ή ακόμη και άλλου τύπου περιοχές και οικισμούς, εφόσον η μελέτη τους προσφέρει στην επίλυση των προβλημάτων του Πηλίου.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου