Αρχαία ελληνικά Γ΄λυκείου

Αρχαία ελληνικά Γ΄λυκείου

Φάκελος υλικού, φιλοσοφικός λόγος

Μέσα από αυτή τη συλλογική εργασία, φιλοδοξία της συγγραφικής οµάδας είναι αφενός να προσφέρει στους µαθητές ένα πλήρες βοήθηµα που να ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του υπάρχοντος εξεταστικού συστήµατος και αφετέρου να λειτουργήσει για τους εκπαιδευτικούς ως ένα σηµαντικό εργαλείο στο επίµοχθο έργο τους. Εκτός, όµως, από τον χρησιµοθηρικό του χαρακτήρα, στόχος είναι να αναδειχθεί ο φιλοσοφικός στοχασµός της κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου, του Πλάτωνα, του Σωκράτη, των σοφιστών, του Αριστοτέλη και των Επικούρειων, που τελικά αποδεικνύεται τόσο επίκαιρος, σε µια εποχή αναδιάρθρωσης των κοινωνικών και πολιτικών θεσµών. Το βιβλίο επεξεργάζεται διεξοδικά και µε σαφήνεια κάθε ενότητα της διδακτέας ύλης και περιλαµβάνει: - Πρωτότυπο κείµενο µε παράλληλη µετάφραση - Αναλυτική ερµηνευτική προσέγγιση (νοηµατική απόδοση, διαγραµµατική παρουσίαση, ερµηνευτικά σχόλια) - Διαθεµατική προσέγγιση - Λεξιλογικά - ετυµολογικά σχόλια (οµόρριζα, συνώνυµα, αντώνυµα) - Χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις - Πλήρη συντακτική ανάλυση - Απαντήσεις στις ενδεικτικές δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου Φάκελος Υλικού - Απαντήσεις στα θέµατα για συζήτηση του σχολικού βιβλίου Φιλοσοφικός Λόγος - Πρόσθετες ερµηνευτικές ερωτήσεις µε τις απαντήσει τους - Πρόσθετες εφαρµογές εµπέδωσης (ανοιχτού και κλειστού τύπου) - Πρόσθετα παράλληλα κείµενα - Εισαγωγές του σχολικού βιβλίου Φιλοσοφικός Λόγος σε µορφή ερωτήσεων-απαντήσεων (εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία - εισαγωγή στον Πρωταγόρα - εισαγωγή στην Πολιτεία) Οι µεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας µας καλούν να φανταστούµε, να προβληµατιστούµε και τελικά να φιλοσοφήσουµε. Γιατί όταν ο άνθρωπος φιλοσοφεί, τότε µπορεί να βρει λύσεις και να αντιµετωπίσει πολλά από τα προβλήµατά του.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Γλώσσα Ε΄ δημοτικού: Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι

Γλώσσα Ε΄ δημοτικού: Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"
Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού

Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού

Εκδόσεις Πατάκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου