Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο

Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο

Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη 18-23 Οκτωβρίου 2005

Σχετικά Βιβλία

Θέματα Τουρκίας

Θέματα Τουρκίας

Γόρδιος
Η των πλειόνων ψήφος κρατείτω

Η των πλειόνων ψήφος κρατείτω

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Roman Peloponnese

Roman Peloponnese

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Κύπρος

Κύπρος

Κότινος
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου