Αλκοόλ

Αλκοόλ

Επιστημονικά δεδομένα για τη χρήση και την κατάχρηση της αλκοόλης, το σύνδρομο εξάρτησης και τη θεραπεία

Το αλκοόλ είναι μια ιδιόμορφη ουσία, η λελογισμένη χρήση της οποίας φαίνεται να συμβάλλει στην υγεία, η δε κατάχρησή της να σχετίζεται με σωρεία προσωπικών, κοινωνικών, ιατρικών και οικονομικών προβλημάτων. Οι προσπάθειες για την κατανόηση του συνδρόμου εξάρτησης από το αλκοόλ, τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατάχρηση της αλκοόλης και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου του "αλκοολισμού" έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού πολιτών, σε παγκόσμια κλίμακα, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν "προβληματικοί πότες". Στη χώρα μας, τόσο η έρευνα και η πληροφόρηση γύρω από θέματα κατανάλωσης και κατάχρησης της αλκοόλης, όσο και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Η παρούσα εργασία δεν στοχεύει στο να "δαιμονοποιήσει" την κατανάλωση της αλκοόλης, αλλά να πληροφορήσει, τόσο τον ενδιαφερόμενο πολίτη, όσο και τον επιστήμονα, για τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση και την κατάχρηση του αλκοόλ, ευελπιστώντας να συμβάλει στην πενιχρή ελληνική βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα. Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να παρουσιάσει στον αναγνώστη μερικά από την πληθώρα των επιστημονικών δεδομένων, κυρίως από τη διεθνή βιβλιογραφία, που αφορούν στην κατανάλωση και την κατάχρηση της αλκοόλης. Αναφορά γίνεται στο σύνδρομο εξάρτησης από το αλκοόλ ως εναλλακτικής έννοιας του όρου "αλκοολισμός" και στους προβληματισμούς γύρω από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προτάσεων των τελευταίων 30 χρόνων για την αντιμετώπιση του συνδρόμου εξάρτησης από το αλκοόλ. Οι παράγοντες που οδηγούν στην εξάρτηση από το αλκοόλ και στα πιθανά προβλήματα που απορρέουν από την κατάχρηση της αλκοόλης συμπληρώνουν την περιγραφή ενός κοινωνικού φαινομένου που ενδιαφέρει, έμμεσα ή άμεσα, τον πολίτη, προβληματίζει τον επιστήμονα και ανησυχεί τους κρατούντες, αφού από τη μία εισπράττουν φόρους από την κατανάλωση του αλκοόλ και από την άλλη καλούνται να αντιμετωπίσουν την τεράστια γκάμα των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάχρηση της αλκοόλης.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου