Στη Μακεδονία: Από τον 7ο αιώνα ως την ύστερη αρχαιότητα

Στη Μακεδονία: Από τον 7ο αιώνα ως την ύστερη αρχαιότητα

Μελέτες και λήμματα για την 3η Εκθεσιακή Ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Η επανέκθεση στο ανακατασκευασμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκns (εγκαινιάσθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006) έχει πέντε εκθεσιακέs ενότητεs που καλύπτουν όλεs τις εποχέs στη Μακεδονία, μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Ο ανά χείραs τόμοs αποτελεί οδηγό για την τρίτη εκθεσιακή ενότητα που είναι αφιερωμένη στη Μακεδονία των ιστορικών χρόνων. Η έκθεση είναι κατανεμημένη σε θεματικέs ενότητεs που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και ιδεολογικής ζωής των Μακεδόνων της εποχής εκείνης. Ειδικοί επιστήμονεs από όλουs τους ακαδημαϊκούs χώρουs καλύπτουν με περιεκτικά κείμενα όλεs τις θεματικέs αυτέs ενότητες ενώ, με ειδικά κατά έκθεμα λήμματα, περιγράφεται όλοs ο θεματικόs πλούτοs αυτής της επανέκθεσης. Ο επισκέπτης, δηλαδή, μπορεί να ενημερωθεί αλλά και να εμβαθύνει στο περιεχόμενο και το νόημα κάθε θεματικής ενότηταs, μελετώνταs παράλληλα τα εκθέματα. Ο τόμοs αυτόs είναι ο δεύτεροs της σειράs. Ήδη, από τον ίδιο οίκο, έχει εκδοθεί ο τόμοs για την κεντρική εκθεσιακή ενότητα που έχει τίτλο "Ο χρυσός των Μακεδόνων". (Δ. Β. Γραμμένος, πρών διευθυντής του Α.Μ.Θ.)

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου