Τα παράκτια οχυρά και η άμυνα των λιμανιών

Τα παράκτια οχυρά και η άμυνα των λιμανιών

Πρακτικά ημερίδας

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Κάτω Κάστρο

Κάτω Κάστρο

Καΐρειος Βιβλιοθήκη (2003)
Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές)

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (2007)
National Geographic: 1940-41, Ελλάδα η πρώτη νίκη

National Geographic: 1940-41, Ελλάδα η πρώτη νίκη

Alter - Ego ΜΜΕ. Α.Ε. (2008)
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου