Αθλητικές δραστηριότητες στα γυμνάσια της Μ. Ασίας τον 1ο αιώνα π.Χ.

Αθλητικές δραστηριότητες στα γυμνάσια της Μ. Ασίας τον 1ο αιώνα π.Χ.

Θεσμική παρουσία και παιδαγωγικός ρόλος: Ιστορική μελέτη

Σκοπός του ανά χείρας βιβλίου είναι η παρουσίαση των αθλητικών δραστηριοτήτων στο θεσμικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και των σχετικών νόμων που υπήρχαν στα Γυμνάσια της Μ. Ασίας τον 1ο αι. π.Χ., ταυτόχρονα με την ανάδειξη του "παιδαγωγικού" τους ρόλου (των αθλητικών δραστηριοτήτων). Τα Γυμνάσια στη Μ. Ασία τον 1ο αι. π.Χ. ως ιδρύματα παιδείας -κυρίως δημόσιου χαρακτήρα- φαίνεται να είχαν κεντρικό και πολυδιάστατο ρόλο στη ζωή των πόλεων, ενώ, όσον αφορά τα παιδευτικά τους προγράμματα (των Γυμνασίων), οι αθλητικές δραστηριότητες, αποτελούσαν -κατά τα ειωθότα της εποχής- αναπόσπαστο και βασικό μέρος. Οι θεσμοί του Γυμνασίου και της Εφηβείας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για την παιδεία, την εκπαίδευση, την αγωγή, εν τέλει τον (αρχαιοελληνικό) πολιτισμό ευρύτερα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ πολιτείας και πολίτη λειτούργησαν και με όρους και ρόλους κοινωνικούς και πολιτικούς. Τα παραπάνω δικαιολογούν την πολυδιάστατη λειτουργική τους παρουσία και τη σημαντικότητά τους στις-και για τις πόλεις. Ως εκ τούτου, τα Γυμνάσια και η Εφηβεία παρείχαν -κατά βάση- στους φοιτούντες/εκπαιδευόμενους (σε αυτά) την κατάλληλη παιδεία, προκειμένου, ακολούθως, να αποτελέσουν (οι φοιτούντες) χρηστά μέλη της κοινωνίας. Οι θεσμικές διαδικασίες (κανόνες λειτουργίας κ.λπ.) και οι παιδευτικές διεργασίες (αθλητικές δραστηριότητες, θεωρητική παιδεία, ηθική-κοινωνικοπολιτική αγωγή και στρατιωτική εκπαίδευση) καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων (αξιωματούχοι, φοιτούντες/εκπαιδευόμενοι, διδάσκαλοι - εκπαιδευτές κ.ά.) μεταξύ τους εντός των Γυμνασίων, αλλά και η παρουσία και η αλληλεπίδραση όλων αυτών με το γίγνεσθαι της πόλης, συνθέτουν το πλέγμα της λειτουργίας των Γυμνασίων.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου