Ανθρώπινες ροές - Άγνωστοι ορίζοντες

Ανθρώπινες ροές - Άγνωστοι ορίζοντες

Συγκριτική πολιτική και νομοθεσία

Το ανά χείρας πόνημα αποτελεί μια σύνθεση απόψεων και κριτικών προσεγγίσεων της έννοιας των συνόρων, τόσο των υλικών όσο και των άυλων. Με ιστορικές αναδρομές, αλλά και αναφορές στο σήμερα, εξετάζονται οι τάσεις των μεταναστευτικών ροών σε συνδυασμό με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ό,τι βρίσκεται πέραν των συνόρων. Αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις κρατικών διαμαχών, ενώ τίθενται και προβληματισμοί σχετικά με τον μετασχηματισμό της έννοιας των συνόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν το δίκαιο, η νομοθεσία, οι διεθνείς σχέσεις, η οικονομία και η γεωπολιτική έχουν έναν κοινό παρονομαστή, αυτός δεν είναι άλλος από τα σύνορα, καθώς για τον καθορισμό τους είναι απαραίτητο να βρεθεί το απόλυτο σημείο ισορροπίας ανάμεσα στις παραπάνω "πτυχές της ζωής" των κρατών. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου απλό.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου