Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις

Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις

Από την κανονικότητα στη διαταραχή

Το έργο "Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις" προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της σύγχρονης έρευνας καθώς και των παραδοσιακών φιλοσοφικών αντιλήψεων για τη συγκινησιακή εμπειρία, τις συναισθηματικές διαταραχές και την αλληλεπίδρασή τους με τις γνωστικές διεργασίες. Παρουσιάζονται διεξοδικά οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα όταν βιώνουμε τις βασικές συγκινήσεις ? φόβο, θλίψη, θυμό, απέχθεια, ευτυχία ? και γίνεται εμπεριστατωμένη ανάλυση των κυριότερων γνωστικών θεωριών για τη συγκινησιακή εμπειρία και τις διαταραχές της. Το βιβλίο απευθύνεται σε επιστήμονες-ερευνητές από τον χώρο της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις συγκινήσεις, τις διαταραχές τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις γνωστικές διεργασίες. Επίσης, αφορά εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται σχετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και γονείς οι οποίοι θέλουνε να κατανοήσουν πώς αναπτύσσονται οι συγκινήσεις στα παιδιά τους και πώς αλληλοεπιδρούν με τις γνωστικές διεργασίες στο σχολικό πλαίσιο αλλά και έξω από αυτό. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ίδιοι στη συγκινησιακής και στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου