Παιδαγωγώ και διδάσκω

Παιδαγωγώ και διδάσκω

Η σχολική παιδαγωγική και η ειδική διδακτική του σύγχρονου δημοτικού σχολείου

Éduquer et instruire

Έχουμε την πρόθεση, στο έργο αυτό, να εξετάσουμε τα προβλήματα διδασκαλίας και αγωγής, που μπαίνουν, κάθε μέρα, στους δασκάλους και στις δασκάλες, που έχουν αναλάβει την ευθύνη να δώσουν στα παιδιά την πρώτη διανοητική και ηθική αγωγή τους. [...] Τα δοκιμασμένα διδαχτικά μέσα που παρουσιάζουμε, αν χρησιμοποιηθούν με το πνεύμα που μας οδήγησε, αν όχι να τα κατανοήσουμε, τουλάχιστον να τα βελτιώσουμε και να τα τελειοποιήσουμε, θα επιτρέψουν να προσφερθή στους μαθητές μια διδασκαλία ζωντανή και αποτελεσματική, εξίσου απομακρυσμένη τόσο από ένα συντηρητισμό και από μια ρουτίνα, που δεν προσφέρει στο δάσκαλο καμιά ικανοποίηση και στους μαθητές παρά μόνο ένα ισχνότατο κέρδος, όσο και από τις πρωτοποριακές μεθόδους, που η χρησιμοποίησή τους -εφόσον θα έχουν αποδείξει την αξία τους- δεν μπορεί να γενικευτή, εφόσον οι συνθήκες εργασίας των μαθητών και των δασκάλων δεν ανταποκρίνονται σε ό,τι αυτές απαιτούν: διδακτήρια, επίπλωση, αριθμό μαθητών στις τάξεις κ.τ.λ. [...] (από το προοίμιο)

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

242.146 Βιβλία
119.411 Συντελεστές
4.503 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου