Η παγκοσμιοποίηση και το αναπτυξιακό σπιράλ στην Ελλάδα

Η παγκοσμιοποίηση και το αναπτυξιακό σπιράλ στην Ελλάδα

Περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες (1981-1999)

Η μελέτη αυτή έχει στόχο να εντοπίσει, να υπογραμμίσει και να φωτίσει τα ισχυρά και ασθενή σημεία της ελληνικής οικονομικής δομής, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία πενήντα χρονια. Αποπειράται να περιγράψει και να αναλύσει τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της στον παρόντα ιστορικό χρόνο και να σκιαγραφήσει, με αδρές γραμμές είναι αλήθεια: ένα δυναμικό αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε τρείς συνιστώσες: την ευρωπαϊκή συμπληρωματικότητα, την περιφερειακή ενίσχυση και τη μεταβιομηχανική μετατροπή. Η ελληνική οικονομική δομή θα πρέπει να αναπτύξει δυναμικές σχέσεις οργανικής συμπληρωματικότητας με τα μεγάλα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά τόξα, να αναδιοργανώση τις εσωτερικές παραγωγικές της ικανότες και να αξιοποιήσει το κρυμμένο αναπτυξιακό της δυναμικό με διαρθωτικές μεταβολές. [...]

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου