Ημερίδες ΙΣΤΑΜΕ

Ημερίδες ΙΣΤΑΜΕ

Επιστημονική έρευνα και παραγωγική διαδικασία:Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη σύγχρονη Ευρώπη: Βιοτεχνολογία παρόν και μέλλον

Στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και κοινωνίας της ραγδαίας εξέλιξης των επιστημών και της τεχνολογίας ιδιαίτερα δε των προηγούμενων τεχνολογιών (βιοτεχνολογία, πληροφορική), είναι "εκ των ουκ άνευ" απαραίτητος ο συσχετισμός των σύγχρονων επιτευγμάτων στον τομέα της έρευνας και ειδικότερα της Βιοτεχνολογίας, με τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι προφανές ότι αυτές οι ταχύτατες μεταλλάξεις και εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα στις κοινωνικές σχέσεις, στις πολιτικές ανάγκες, στις διεθνής σχέσεις. Η κοινωνία αλλά και η πολιτική πολλές φορές εγκλωβίζονται σε παραδοσιακά κλισέ και αδυνατούν να αντιληφθούν και αδυνατούν να απαντήσουν στις νέες ανάγκες, στη νέα ποιότητα προβλημάτων, στις νέες προκλήσεις. Σ' ένα μεγάλο μέρος αυτό οφείλεται στο ότι η γνώση του γίγνεσθαι και η ερμηνεία του βρίσκεται έξω από την σφαίρα ενδιαφερόντων ή και σε αδυναμία προσέγγισης από κοινωνικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα ή και πολιτικά πρόσωπα. Επιχειρούμε ως ΙΣΤΑΜΕ μια παρέμβαση σ' αυτούς τους νέους χώρους μια διερεύνυση αλλά και μια προσπάθεια ενημέρωσης. Σ' αυτό το πλαίσιο παρουσιάζουμε αυτή την ειδική έκδοση με τις τρεις αντίστοιχες ημερίδες, εξ' άλλου αυτός είναι ο ρόλος μας η σύνδεση της επιστήμης με την πολιτκή και την κοινωνία αλλά και η συννεχής αναζήτηση, μιας συννεχής τομή στο μέλλον.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου