776 π.Χ. - 2002 μ.Χ.

776 π.Χ. - 2002 μ.Χ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ολυμπιακή παιδεία

Οι Έλληνες δεν ήταν οι πρώτοι που επινόησαν την οργάνωση αγώνων ατομικών ή ομαδικών. Πολύ πιο πριν είχαν επιδοθεί σε αυτούς οι Αιγύπτιοι, οι Σουμέριοι, οι Χετταίοι κ.ά. Οι Έλληνες όμως ήταν εκείνοι που έδωσαν στην αγωνιστική άλλο περιεχόμενο και νόημα, όπως άλλωστε έδωσαν τη δική τους σφραγίδα σε ό,τι άλλο παρέλαβαν από την Ανατολή. Κανένας λαός σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο δεν αγάπησε με τέτοιο πάθος τον αθλητισμό και δεν ανέπτυξε το αγωνιστικό πνεύμα σε τόσο ψηλό βαθμό όσο οι Έλληνες. Η λέξη "αθλητής", που υιοθέτησαν και χρησιμοποιούν όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες, είναι ελληνική. Η αθλητική αναμέτρηση και η επίδειξη της σωματικής δύναμης που γίνοταν στα πανελλήνια ιερά ήταν προσφορά στους θεούς. Η ίδια, η συγκέντρωση πολύ κόσμου ήταν μία τιμητική εκδήλωση για τους θεούς. (Από την εισαγωγή του βιβλίου)

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου