Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτκής πράξης

Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτκής πράξης

Πολιτική κοινωνιολογία, κοινωνική εκπροσώπηση και πολιτική συμμετοχή

Η Πολιτική Κοινωνιολογία επιδιώκει να καταγράψει και να "εξηγήσει", ή να "κατανοήσει", το πώς τα διάφορα αιτήματα, ατομικά ή συλλογικά, τα οποία αρχικά παράχθηκαν στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κοινωνικού και πολιτικού πολιτισμού και συνακόλουθου πολιτικού εγκοινωνισμού, εξελικτικά οργανώνονται και προωθούνται στα κέντρα των αποφάσεων. Εκφράζονται μέσα από μορφές και διαδικασίες επηρεασμού, οι οποίες συνιστούν είτε πράξεις κοινωνικής εκπροσώπησης είτε πολιτικής συμμετοχής.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Δεκέμβρης 1944

Δεκέμβρης 1944

Αλεξάνδρεια
Et in Iraq ego

Et in Iraq ego

Πλέθρον
Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας

Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
1968

1968

Άγρα
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου