Πλάτωνας, Τζον Λοκ, Μαρία Μοντεσσόρι

Πλάτωνας, Τζον Λοκ, Μαρία Μοντεσσόρι

Η συμβολή τριών μεγάλων θεωρητικών στην παιδαγωγική

Μία από τις παλιότερες ερωτήσεις που έθεσε ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να αντιληφθεί την ύπαρξή του σχετίζεται με τη «γνώση». Ο Πλάτωνας καταβάλλει μια συστηματική προσπάθεια να εξετάσει το ζήτημα. Τον 17ο αιώνα προκύπτει ο εμπειρισμός. Ο Τζον Λοκ αναφέρει: "Η εμπειρία διορθώνει την εμπειρία" και οι ιδιότητες των πραγμάτων επιβάλλουν την αλήθεια και ανατρέπουν τις θεωρίες που εφησυχάζουν. Αργότερα εστιάζεται το επιστημονικό ενδιαφέρον στο υποκείμενο της γνώσης. Η Μαρία Μοντεσσόρι ασκεί καταλυτική επίδραση στη σύγχρονη γνωσιολογία, αφού πλέον συναρτάται αδιάσπαστα με την παιδαγωγική επιστήμη, που εδραιώνεται στην εμπιστοσύνη και όχι μόνο στη μέθοδο. Στα σχολικά πλαίσια, ο όρος ελευθερία σημαίνει το να μπορεί κανείς να κάνει αυτό που θέλει χωρίς να θίγει την ελευθερία των υπολοίπων. Το σχολείο υποχρεούται να επιδιώξει την εσωτερική ελευθερία των παιδιών απαλλάσσοντάς τα από τον φόβο, την υποκρισία, το μίσος και την αδιαλλαξία.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου