Ποιοτικές μέθοδοι στην εκπαίδευση

Ποιοτικές μέθοδοι στην εκπαίδευση

Θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές

Το βιβλίο καλύπτει φάσμα ποιοτικών ερευνών με έμφαση σε μεθόδους που χρησιμοποιούνται από ερευνητές-ερευνήτριες στην κοινωνιολογική εκπαιδευτική έρευνα. Συζητά και αναλύει διαφορετικές κοινωνιολογικές έρευνες, με τις οποίες γεφυρώνονται επιστημονικά οι ποιοτικές με τις ποσοτικές έρευνες στην εκπαίδευση. Η αξιοποίηση ποιοτικών ερευνών στον ευρύτερο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως αυτονόητη, διότι μέσω της έρευνας των εκπαιδευτικών καταστάσεων προβάλλονται πολιτικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί παράγοντες, που επικαθορίζουν τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το βιβλίο συμβάλλει στη μελέτη θεωρητικών και κοινωνικών εξελίξεων στη δομή- σύστημα της εκπαίδευσης, στους φορείς δράσης, στο μικρο και μακρο επίπεδο των εκπαιδευτικών πολιτικών και της εκπαιδευτικής κουλτούρας. Συγγραφείς από διαφορετικές σχολές σκέψης εξετάζουν, κυρίως με κοινωνιολογική οπτική, επιλεγμένες θεματικές σύγχρονων εκπαιδευτικών προβλημάτων. Στη διαδικασία διερεύνησης αυτών των προβλημάτων λαμβάνονται υπόψη οι σύνθετοι «παγκοσμιοποιημένοι τόποι» σε έναν πυκνό χρόνο πολιτικών αναμορφώσεων, επιτελεστικών διευθετήσεων και κατασκευών εκπαιδευτικών ρόλων, εκπαιδευτικών διαδικασιών και εκπαιδευτικών συμβάντων. Σε κάθε έρευνα αναλύονται, διεξοδικά, οι φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, από το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής έρευνας ως την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Αναπτύσσεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ κοινωνιολογικής θεωρίας και διεπιστημονικών τομέων έρευνας, ώστε να προβάλλεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εκπαιδευτικών ερευνών, ως αποτέλεσμα επιστημονικών θεωρήσεων. Παρέχονται πολύτιμες υποδείξεις για ζητήματα αξιολόγησης της έρευνας, βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης και επιστημονικής δεοντολογίας. Εκτιμάται ότι το βιβλίο συνεισφέρει και στον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ομάδων πίεσης στην κοινωνιολογική διερεύνηση εκπαιδευτικών γεγονότων και εκπαιδευτικών φαινομένων, ώστε εκπαιδευτικές πολιτικές και εκπαιδευτικές δράσεις να βασίζονται και στην κοινωνιολογική εκπαιδευτική έρευνα, προκειμένου να κατανοείται η συνθετότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου