Πρόσληψη και επεξεργασία γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Πρόσληψη και επεξεργασία γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Για μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, νοητική υστέρηση, ΔΕΠ-Υ, αυτισμό

Το συγκεκριμένο υλικό βασίστηκε στην αξιοποίηση αυθεντικού υλικού κειμένων για διαδικασία προσέγγισης και επεξεργασίας γραπτού λόγου. Ακολουθεί μία συγκεκριμένη πορεία για τη σταδιακή μελέτη των κειμένων και τη διαδικασία εξαγωγής των πληροφοριών που περιέχουν. Βασίζεται σε μία σειρά δραστηριοτήτων αναζήτησης των στόχων και των μηνυμάτων. Περιέχει καθοδηγητική μελέτη των γλωσσικών και μορφοσυντακτικών δομών του κειμένου. Ενισχύονται οι δεξιότητες προφορικής και γραπτής απόδοσης. Μέσα από την ενδυνάμωση των μηχανισμών της αποκωδικοποίησης και κωδικοποίησης του γραπτού λόγου, τα παιδιά εξοικειώνονται με το κείμενο και εξασκούνται στην αναγνώριση, την ανάλυση, τη σύνθεση και την ανάπτυξη κειμένων. Αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε είδους κειμένου και τη συστηματοποίηση τους και υποδεικνύει μία συγκεκριμένη πορεία αναζήτησης στοιχείων και μέθοδο επεξεργασίας των κειμένων. Βοηθά στην οργάνωση της σκέψης των παιδιών, στη χάραξη μίας συλλογιστικής πορείας και στη σύνθεση μίας ενιαίας, ολοκληρωμένης εικόνας του κειμένου.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

242.670 Βιβλία
119.579 Συντελεστές
4.512 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου