Αεροπορική μετεωρολογία

Αεροπορική μετεωρολογία

Με στοιχεία κλιματολογίας: Κατά JAR - FCL 1.125

Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστούν συνοπτικά οι ιδιότητες της ατμόσφαιρας, και οι διεργασίες μέσα σε αυτήν και να εξηγηθούν τα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα εκείνα που επηρεάζουν την πτήση ενός αεροσκάφους. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ερασιτεχνική άδεια χειριστή αεροσκάφους (ΡΡL) και καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη της Μετεωρολογίας όπως αυτή ορίζεται από τους κανονισμούς JAR - FCL 1.125. Επίσης απευθύνεται σε όσους απολαμβάνουν τα καιρικά φαινόμενα, όποια και αν είναι αυτά, και θα ήθελαν να γνωρίσουν τα αίτια και τις διαδικασίες δημιουργίας τους.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου