Όταν τα παιδιά θα γίνουν... γονείς

Όταν τα παιδιά θα γίνουν... γονείς

Βιβλίο πρώτο: Η γονεϊκή μας συμπεριφορά και πώς διαμορφώνεται από τα βιώματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας

Parenting from the Inside Out

Όση αξία έχουν οι ανασκαφές των αρχαιοτήτων, άλλη τόση έχει και η Έρευνα των Νευροεπιστημών του εγκεφάλου - ενός τελείως πρόσφατου ιστορικά επιστημονικού κλάδου. Με την καθοριστική, όμως, διαφορά, ότι: α. Οι ανασκαφές προσφέρουν τη δυνατότητα ερμηνείας των πεποιθήσεων, επομένως και του τρόπου λειτουργίας ενός πολιτισμού, καθώς και όποια συμπεράσματα βγάζουμε εμείς απ' αυτά. Ενώ: β. Οι Νευροεπιστήμονες (του εγκεφάλου) ανακαλύπτουν τα θεμέλια της συμπεριφοράς μας που δομήθηκαν στα χρόνια πρώιμης παιδικής μας ηλικίας. Και μας ανοίγουν το δρόμο προς την αυτοπαρατήρησή μας. Κι αφού ερμηνεύσουμε "γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε", το επόμενο βήμα είναι "να κρίνουμε αν εγκρίνουμε αυτό που κάνουμε...". Και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές της γονεϊκής μας συμπεριφοράς..., προς όφελος της κοινής ζωής με τα παιδιά μας. Καμία αντίρρηση, βέβαια, για τη μεθοδολογία των βιβλίων της δημοκρατικής αγωγής, που μιλάνε για το πώς της γονεϊκής μας συμπεριφοράς, προκειμένου να... ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την άδεια των συγγραφέων (καταχωρείται στη σελ. 4) χωρίσαμε το έργο τους σε 2 βιβλία. Στο ΠΡΩΤΟ κρατήσαμε μόνο τα κεφάλαια που απευθύνονται στους γονείς, εφόσον, όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς, "οι Έρευνες των Νευροεπιστημών, με τον τίτλο "Ο λόγος στην Επιστήμη", "... δεν είναι καθόλου απαραίτητες προκειμένου να κατανοήσουν οι γονείς τα ζητήματα που θίγονται στο παρόν βιβλίο". Στο ΔΕΥΤΕΡΟ περιέχεται αυτούσιο, όλο το πρωτότυπο - δηλαδή: τα κεφάλαια που απευθύνονται στους γονείς, οι Έρευνες των Νευροεπιστημών του εγκεφάλου στο θέμα του κάθε κεφαλαίου, και η πολυπληθής βιβλιογραφία τους. Έτσι, το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ έχει 275 σελ. και το ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 405 σελ.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου