Η πολιτική παιδεία ως παράγοντας της πολιτικοποίησης των νέων

Η πολιτική παιδεία ως παράγοντας της πολιτικοποίησης των νέων

Ποια είναι η θέση της Πολιτικής Παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας; Το παραπάνω είναι το κεντρικό ερώτηµα του πονήµατος αυτού παράλληλα µε τη βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη σηµασία του µαθήµατος αυτού στην κοινωνικοποίηση και στην πολιτικοποίηση του ατόµου. Βραχυπρόθεσµη διότι το άτοµο αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση των πολιτικών του δικαιωµάτων µε την ενηλικίωση του και γνώση για τον τρόπο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Μακροπρόθεσµη διότι η µελέτη της πολιτικής επιστήµης δηµιουργεί στάσεις και συµπεριφορές οι οποίες ενθαρρύνουν την επιχειρηµατολογία και το διάλογο σε κάθε επίπεδο της ζωής µας. Κατά τον Αριστοτέλη ο άριστος πολίτης της αρίστης Πολιτείας είναι ο ενεργός πολίτης. Είναι αυτός που συµµετέχει ύστερα από επιλογή του στις αποφάσεις της πόλης του -τόσο µε την ευρύτερη έννοια του βουλεύεσθαι και κρίνειν, όσο και µε τη στενότερη έννοια της άσκησης εξουσίας. Είναι ο φρόνιµος και µετριοπαθής άνθρωπος, ο επαρκώς διαβιών, ο οποίος πράττει µε ευθύνη, για να διασφαλίζει στην πόλη του την ευµάρεια, την παιδεία και την ειρήνη. Είναι ο ελεύθερος νους που δηµιουργεί εν αυτονοµία και ζει µε ελεύθερη βούληση αλλά ταυτόχρονα υπακούει µε τη θέληση του στο νόµο και παράγει ατοµικά και συνολικά έργα αρετής.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Σχολείο, πολιτική και πολιτικοποίηση

Σχολείο, πολιτική και πολιτικοποίηση

Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου