Πρακτικά γενικών συνελεύσεων πολυκατοικίας

Πρακτικά γενικών συνελεύσεων πολυκατοικίας

Για ιδιώτες και επαγγελματίες διαχειριστές

Οι έγκυρες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, δεσμεύουν όλους τους συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας. Είναι προφανής η αναγκαιότητα σύνταξης των πρακτικών με σαφήνεια και πληρότητα. Σκοπός του βιβλίου: Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί να συνδράμει πρωτίστως τους διαχειριστές, αλλά και οποιοδήποτε άλλο άτομο που αναλαμβάνει τη σύνταξη των πρακτικών μιας Γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας. Τι περιέχει το βιβλίο: - Στοιχειώδη ενημέρωση για τις προϋποθέσεις λήψης έγκυρων αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις. - Περιγραφή της συνιστώμενης διαδικασίας για τη σύνταξη σωστών πρακτικών. - Ανάλυση της δομής και του περιεχομένου ενός σωστού πρακτικού. - Τυποποιημένες φράσεις για τη διατύπωση των βασικών μερών ενός πρακτικού. - Παραδείγματα διατύπωσης των αποφάσεων μιας Γενικής Συνέλευσης. - Κατάλογο τίτλων για τη διατύπωση των συνηθέστερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. - Υποδείγματα πρακτικών - προαιρετικά και σε CD(*). - Υποδείξεις για τη δημιουργία του Βιβλίου Πρακτικών. (*) Το CD προμηθεύεται μαζί με το βιβλίο, κατόπιν αίτησης του αγοραστή, περιέχει 66 μοναδικά υποδείγματα και κοστίζει επιπλέον 15,00 €.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.197 Βιβλία
119.754 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου