Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού

Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σοβαρή και εμπεριστατωμένη προσπάθεια προσέγγισης ορισμένων σοβαρών δυσκολιών και προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι έφηβοι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Στις τέσσερις μεγάλες θεματικές του ενότητες (Παιδιά με ιδιαιτερότητες και εκπαίδευση, Βία στο σχολείο, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ψυχοπαθολογία, Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις) ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα βρει βασικά στοιχεία θεωρητικού, ερευνητικού και πρακτικού περιεχομένου για την κατανόηση ενός συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπισή του. Αν και η προοπτική μέσα από την οποία προσεγγίζονται τα προβλήματα είναι αυτή της κλινικής ψυχολογίας, το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο σε κλινικούς ψυχολόγους. Ενδιαφέρει επίσης σχολικούς και συμβουλευτικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς και όσους ασχολούνται γενικότερα με παιδιά και εφήβους.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Η κατάθλιψη σήμερα

Η κατάθλιψη σήμερα

Ελληνικά Γράμματα
Έλα να χτίσουμε μαζί το χαρακτήρα σου

Έλα να χτίσουμε μαζί το χαρακτήρα σου

Ελληνικά Γράμματα
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου