Μεσαιωνικός σλαβικός κόσμος

Μεσαιωνικός σλαβικός κόσμος

Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί απότοκο της ανάγκης κάλυψης ενός σημαντικού κενού στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα έντεκα δοκίμια που τον στοιχειοθετούν επικεντρώνονται στην ιστορία και στον πολιτισμό, ειδικότερα τη γραμματεία, των Νότιων, των Δυτικών και των Ανατολικών Σλάβων κατά τους Μέσους Χρόνους.

Σχετικά Βιβλία

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 17: 1341-1453

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 17: 1341-1453

4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε.
Εμπόριο και τράπεζες στον Πειραιά

Εμπόριο και τράπεζες στον Πειραιά

Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.)
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου