Η φύση του πρώιμου οθωμανικού κράτους

Η φύση του πρώιμου οθωμανικού κράτους

The nature of the early Ottoman state

Ο Heath W. Lowry επανεξετάζει την ιστοριογραφία των απαρχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και εντοπίζει σειρά ανησυχητικών λαθών στην ανάγνωση των καίριων πρωτογενών πηγών. Έτσι, προσφέρει μία νέα ερμηνεία, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ηγεμονεύουσα άποψη που προβάλλει την εικόνα μιας εξ αρχής ισλαμικής αυτοκρατορίας, της οποίας η επιτυχία βασίστηκε, αποκλειστικά στον θρησκευτικό ζήλο των γαζήδων (πολεμιστών του Ιερού Πολέμου). Ο Lowry, αντίθετα, ισχυρίζεται ότι στο οθωμανικό εγχείρημα συμμετείχαν, πέραν του τουρκικού στοιχείου, εξισλαμισμένοι, αλλά και χριστιανοί, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην επιτυχία των Οθωμανών και στην εξέλιξη της μικρής τουρκμενικής ηγεμονίας σε κραταιά αυτοκρατορία.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου