I Am the God Poseidon

I Am the God Poseidon

Είμαι ο Ποσειδώνας

I am Poseidon. I am the salt on the faces of seafarers, the deep grooves in their hardened hands. I am the love that people feel for the sea. I am also their fear and dread for the mighty waves that rock the boats. I’m not one to boast, but I am a powerful god.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
226.461 Βιβλία
114.079 Συντελεστές
4.310 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου