Εγχειρίδιο διαχειριστή δικτύου των Microsoft Windows 2000 Server

Εγχειρίδιο διαχειριστή δικτύου των Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Server Administrator's Companion

Τα Microsoft Windows 2000 ήταν μια τεράστια πρόοδος στον τομέα της διαχείρισης δικτύου, της υποστήριξης υλικού, της πρόσβασης στο Internet, της υπηρεσίας καταλόγου, και σε πολλά άλλα ακόμη. Με τη βοήθεια του βιβλίου "Εγχειρίδιο διαχειριστή δικτύου των Microsoft Windows 2000" μπορείτε να αποκτήσετε πλήρη εξοικείωση με αυτό το νέο λειτουργικό σύστημα. Το βιβλίο αυτό είναι το απαραίτητο καθημερινό βοήθημα για τους επαγγελματίες της τεχνολογίας πληροφορικής που χρειάζονται να εγκαταστήσουν, να διευθετήσουν, και να συντηρήσουν συστήματα Windows 2000 Server στις εταιρίες τους. - Τα μέρη του βιβλίου "Εγχειρίδιο διαχειριστή δικτύου των Microsoft Windows 2000" προχωρούν σταδιακά από τα προκαταρκτικά στάδια της προετοιμασίας και της εγκατάστασης των Windows 2000 σε ένα σύστημα, και στη συνέχεια αναλύουν διεξοδικά τις χρήσεις των πάμπολλων λειτουργιών των Windows 2000. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της ασφάλειας και του Internet, όπου επεξηγείται πώς να δημοσιεύσετε αλλά και να εξασφαλίσετε τα δεδομένα του δικτύου σας. Επιπλέον, αναλύεται εκτενώς το θέμα του Ενεργού Καταλόγου των Windows 2000, η διαχείριση δίσκων και άλλων αποθηκευτικών μέσων, η εγκατάσταση και διευθέτηση περιφερειακών, η δημιουργία συστοιχιών υπολογιστών, και η συνεργασία με συστήματα UNIX, Macintosh, και NetWare. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρέχονται χρησιμότατες πληροφορίες για την προστασία του συστήματος από βλάβες, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης των όποιων βλαβών ή άλλων προβλημάτων.

Το χαρίζουν
Gerasimos Farmakidis
Το διάβασαν
Gerasimos Farmakidis
Το έχουν
Gerasimos Farmakidis
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου