Εισαγωγή στο πραγματικό ταεκβοντό

Εισαγωγή στο πραγματικό ταεκβοντό

Στον τρίτο τόμο της σειράς "Εισαγωγή στο Πραγματικό Ταεκβοντό" ανασκοπούνται η Παρακαταθήκη του Ιδρυτή, οι Αρχές της Τέχνης, καθώς και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη Βίβλο της Τέχνης, τα οποία μάλλον έχουν ξεχαστεί ή αγνοηθεί, από όσους έχουν απομακρυνθεί από τον Ορθό Δρόμο. Στη συνέχεια παρατίθενται εισαγωγικές γνώσεις και προβληματισμοί, τόσο τεχνικής όσο και επιστημονικής φύσεως. Η προσέγγιση γίνεται με βάση την Ιατρική, είτε τη Δυτική είτε την Ανατολική, με σκοπό την παρακίνηση του αναγνώστη σε περαιτέρω εμβάθυνση και προσωπική αναζήτηση. Λεπτομερής απεικόνιση με σκίτσα και σχεδιαγράμματα ξεδιαλύνει τις Θεμελιώδεις Κινήσεις, ενώ επισημαίνονται τα συνηθέστερα λάθη. Οι Βασικές Τεχνικές ή Θεμελιώδεις Ασκήσεις αναφέρονται μάλλον επιγραμματικά, καθώς έχουν ήδη αναλυθεί οι επιμέρους κινήσεις που τις απαρτίζουν. Ειδική μνεία αφιερώνεται στη Μεταβολή και τους πολλούς υποτύπους της. Έμφαση δίνεται στην πλήρη και αναλυτική επεξήγηση τόσο της Μεταβολής όσο και του Προσχεδιασμένου Αγώνα. Τα σχετικά κεφάλαια της Εγκυκλοπαίδειας είναι ιδιαίτερα κουραστικά, πραγματικά επίπονα στην ανάγνωση. Η επεξήγηση είναι τόσο λεκτική, περιγραφική, όσο και σκιτσογραφική, με την ευελιξία του σκίτσου να αναδεικνύεται σε μέγιστη εκπαιδευτική αρετή. Επομένως, προκρίθηκε η αποσαφήνιση των πλέον δυσνόητων κεφαλαίων της Εγκυκλοπαίδειας και η δημιουργία νέων σχεδίων, βασισμένων πάνω στα αρχικά σχέδια του Στρατηγού. Ο αναγνώστης θα είναι και πάλι ο τελικός κριτής κατά πόσον επιτεύχθηκε ο στόχος.

Το ψάχνουν
GeorgiosV

Σχετικά Βιβλία

Εισαγωγή στο πραγματικό ταεκβοντό

Εισαγωγή στο πραγματικό ταεκβοντό

Λαζάρου Γεώργιος
Εισαγωγή στο πραγματικό ταεκβοντό

Εισαγωγή στο πραγματικό ταεκβοντό

Λαζάρου Γεώργιος
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου