Η Αθήνα κατά τη ρωμαϊκή εποχή

Η Αθήνα κατά τη ρωμαϊκή εποχή

Πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες έρευνες

Στον παρόντα τόμο έχουν συγκεντρωθεί τα κείμενα των ομιλιών του διεθνούς αρχαιολογικού συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2006, με θέμα "Η Αθήνα κατά την ρωμαϊκή εποχή: Πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες έρευνες". Στόχος του συμποσίου ήταν η ανάδειξη της εικόνας του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Αθήνα κατά την ρωμαϊκή εποχή, μέσω της παρουσίασης νέων και αδημοσίευτων ευρημάτων, καθώς και πρόσφατων ανασκαφικών ερευνών από Έλληνες και ξένους μελετητές. Επιπλέον, αντικείμενο των εργασιών ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των ρωμαϊκών αντιλήψεων στην τοπική κοινωνία, μέσα από την μελέτη των αλλαγών που επήλθαν στην αστική δομή της Αθήνας και των εξελίξεων στους τομείς της γλυπτικής, κεραμικής και μικροτεχνίας, καθώς και ο βαθμός ανασυγκρότησης της ελληνικής παράδοσης υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, μέσα από μια λεπτομερή παρουσίαση της καλλιτεχνικής παραγωγής, της αρχιτεκτονικής και της καθημερινής ζωής. Ο τόμος αυτός των Πρακτικών φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη μελέτη της Αθήνας κατά τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό, μια μοναδική ευκαιρία σε αρχαιολόγους και ερευνητές να ενημερωθούν για τις πρόσφατες μεγάλες ανακαλύψεις και το νέο υλικό.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Greeks Around The World

Greeks Around The World

Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών "Άποψη" (2004)
Ιράκ, Βοσνία, Γιουγκοσλαβία. Μετά ποιος;

Ιράκ, Βοσνία, Γιουγκοσλαβία. Μετά ποιος;

Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις (2003)
Ιστορία του ελληνικού έθνους

Ιστορία του ελληνικού έθνους

Εκδοτική Αθηνών (1972)
Βίτσα, Ζαγόρι

Βίτσα, Ζαγόρι

Τοπίο (2006)
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου