Η Ευρώπη και μια νέα παγκόσμια τάξη

Η Ευρώπη και μια νέα παγκόσμια τάξη

Η προοδευτική απάντηση στην παγκοσμιοποίηση: Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

Η έκθεση με τίτλο "Η Ευρώπη και μια νέα παγκόσμια τάξη" είναι ένα κείμενο που συνέταξε ομάδα εμπειρογνωμόνων με την επιμέλεια του πρώην Δανού πρωθυπουργού Πολ Νίρουπ Ρασμούσεν μέσα από μια διαδικασία σύνθεσης απόψεων πολλών πολιτικών, επιστημόνων, εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που διατυπώθηκαν και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που διατυπώθηκαν γραπτά και προφορικά κατά τη διάρκεια πολλών συναντήσεων και συνεδρίων τα οποία οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και την κοινοβουλευτική του ομάδα μεταξύ του Οκτωβρίου 2002 και Απριλίου 2003. Σκοπός της έκθεσης είναι να διαγράψει και να υποδείξει μια νέα οικουμενική αρχιτεκτονική και ένα νέο εναλλακτικό σχέδιο στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Στη βάση αυτού του σχεδίου βρίσκεται η προοδευτική αντιμετώπιση των πέντε μεγάλων ανισοτήτων: της ανισότητας στην ασφάλειας, της ανισότητας στη βιωσιμότητα και την προστασία των φυσικών πόρων, της ανισότητας στα εργασιακά, κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, της ανισότητας στη διακυβέρνηση. Η έκθεση προτείνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως ο αναπροσδιορισμός της αναπτυξιακής πολιτικής, η επίτευξη του θεμιτού εμπορίου, η επεξεργασία μιας παγκόσμιας πολιτικής, η επίτευξη του θεμιτού εμπορίου, η επεξεργασία μιας παγκόσμιας πολιτικής για την απασχόληση, η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, η εμβάθυνση της δημοκρατίας, η δημιουργία μιας παγκόσμιας νομικής τάξης, η μεταρρύθμιση του διεθνούς οικονομικού συστήματος, η παροχή παγκόσμιων δημοσίων αγαθών, η μεταβολή του συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, η ανάπτυξη παγκόσμιας δημοκρατίας και ενός παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, η προώθηση των διαπεριφερειακών συνεργασιών, κ.ά. Η έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει το σύγχρονο μανιφέστο και την απάντηση της σοσιαλδημοκρατίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

17 ποιητές

17 ποιητές

Εκδόσεις Πνοές Λόγου και Τέχνης
Κρατικά λογοτεχνικά βραβεία, Ανθολογία: Ποίηση 2010-2018

Κρατικά λογοτεχνικά βραβεία, Ανθολογία: Ποίηση 2010-2018

Υπουργείο Πολιτισμού. Διεύθυνση Γραμμάτων
Το ελληνικό παράδοξο

Το ελληνικό παράδοξο

Εκδόσεις Παπαζήση
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου