Συρία

Συρία

Μεσογειακό παρατηρητήριο

Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή η οποία βρίθει οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών αντιθέσεων, γεγονός που επιβάλλει σε κάθε μεσογειακό εταίρο να εμπλακεί χωρίς υστεροβουλία και κακή προαίρεση σε ένα ανοικτό διάλογο. Στόχος αυτού του διαλόγου θα είναι η διαμόρφωση κοινού προβληματισμού γύρω από τα κοινά προβλήματα αλλά ιδιαίτερα γύρω από την αναζήτηση πλαισίων κοινής δράσης για τη δυναμική ανάπτυξη της περιοχής και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή συμβίωσης των μεσογειακών λαών. Ως αντικείμενα του διαλόγου θεωρούνται ο εντοπισμός οδών ευρείας και αποτελεσματικής συνεργασίας, η ενθάρρυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης , η προώθηση εφαρμογής βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων δράσης για το περιβάλλον, η οικονομική και εμπορική προσέγγιση, η καλλιέργια κλίματος πρόληψης των συρράξεων, η προώθηση της ιδέας της προληπτικής διπλωματίας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε κάθε απλός πολίτης να γίνει κοινωνός αυτών των μεταλλάξεων. [...] (απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου