Γεωχωροπληροφική τοπογραφία

Γεωχωροπληροφική τοπογραφία

Περιέχει: Εισαγωγή - Ιστορικό, Συστήματα Αναφοράς Προβολές, Τοπογραφικά Όργανα και Γεωμετρία Συντεταγμένων, Συμβατική Κατασκευή Τοπογραφικού Χάρτη, Σχεδίαση και αναπαραγωγή θεματικού χάρτη, Ψηφιακή Τοπογραφία - ΓΣΠ - GIS, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (ΨΜΕ) ή Digital Terrain Models (DTM) Ψηφιακά Υψομετρικά Μοντέλα (ΨΥΜ) ή Digital Elevation Models (DEM), Τοπογραφία και Σύστημα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (ΣΠΕΘ) ή Global Navigation Satellite System (GNSS) ή Global Positioning System (GPS), Τοπογραφία με μεθόδους φωτογραμμετρίας, Τοπογραφία με μεθόδους τηλεπισκόπησης, Τοπογραφία με νέες τεχνολογίες, Τοπογραφία με Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ - UAS - Drones), Τοπογραφία με μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων, Τοπογραφία και Χωρική Ανάλυση, Τοπογραφία και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Η/Υ

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου