Απόστολος Παύλος και Κόρινθος

Απόστολος Παύλος και Κόρινθος

1950 χρόνια από τη συγγραφή των Επιστολών προς Κορινθίους: Ερμηνεία, θεολογία, ιστορία ερμηνείας, φιλολογία, φιλοσοφία, εποχή: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Κόρινθος 23-25 Σεπτεμβρίου 2007

Saint Paul and Corinth: 1950 Years Since the Writing of the Epistles to the Corinthians: Exegesis, Theology, History of Interpretation, Philology, Philosophy, St Paul's Time: International

Το Σεπτέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο ένα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα "Απόστολος Παύλος και Κόρινθος: 1.950 χρόνια από τη συγγραφή των Επιστολών προς Κορινθίους". Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση επιφανείς μελετητές του Παύλου απ' όλο τον κόσμο και ακούστηκαν 82 σπουδαίες επιστημονικές εισηγήσεις στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Οι εισηγήσεις αυτές περιλαμβάνονται στο παρόν δίτομο έργο, απαραίτητο για κάθε επιστήμονα αλλά και απλό αναγνώστη που ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στο έργο του Αποστόλου Παύλου και ιδιαίτερα στις Επιστολές προς Κορινθίους. Εισηγητές στον Β΄ τόμο: Δημήτριος Καϊμάκης, Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Χρήστος Κ. Καρακόλης, Άννα Καραμανίδου, Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, π. Δημήτριος Κουτσούρης, Χρήστος Κρικώνης, Σουλτάνα Λάμπρου, Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Κωνσταντίνος Ι. Μπελέζος, Κωνσταντίνος Μποζίνης, Γεώργιος Μποζώνης, Χρήστος Οικονόμου, Αλεξάνδρα Παλάντζα, Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Στυλιανός Γ. Παπαδόπουλος, π. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Ελένη Παπακώστα-Χριστινάκη, Αθανάσιος Παπαρνάκης, Δημήτριος Πασσάκος, Ευάγγελος Πονηρός, Στέργιος Σάκκος, Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου, π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Χρήστος Τερέζης, Σταμάτιος Χατζησταματίου, Jack Khalil, Matthias Konradt, Jan Lambrecht, Christof Landmesser, Hermann Lichtenberger, Andreas Lindemann, Eduard Lohse, Bruce W. Longenecker, Ulrich Luz, Wayne A. Meeks, David P. Moessner, Mark D. Nanos, Konstantin Nikolakopoulos, Romano Penna, Petr Pokorny, Dieter Sanger, Jacques Schlosser, Udo Schnelle, Turid Karlsen Seim, Lauri Thuren, Joseph Verheyden, Johan S. Vos, Klaus Wachtel, Wendell Willis, Bruce Winter, Michael Wolter, Dieter Zeller. Περιέχονται οι εισηγήσεις: - Δημήτριος Καϊμάκης, "Β΄ Κορ. 12,2-4 και ο ουράνιος κόσμος στην ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία" - Ιωάννης Καραβιδόπουλος, "Είδωλο και εικόνα. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός της Κορίνθου και το ιεραποστολικό κήρυγμα του αποστόλου Παύλου" - Χρήστος Καρακόλης, "Ο ξυλοδαρμός του αρχισυναγώγου Σωσθένους (Πρ. 18,17). Η σημασία μιας αφηγηματικής λεπτομέρειας" - Άννα Καραμανίδου, "Ερμηνευτικές συμβολές του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου στις δύο προς Κορινθίους επιστολές" - Jack Khalil, "Η έννοια της "καινής κτίσεως" στο στίχο Β΄ Κορ 5:17" - Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, "Οι προς Κορινθίους επιστολές και η φιλενωτική Γραμματεία του 14ου αιώνα: Η περίπτωση του Δημητρίου Κυδώνη" - Matthias Konradt, "Freiheit und Ethik im 1Kor. Eine Skizze" - Δημήτριος Κουτσούρης, "Η χρήση των Επιστολών του αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στο έργο του Κλήμεντος Αλεξανδρέως" - Χρήστος Κρικώνης, "Η συμπαράσταση της κοινότητος της Εκκλησίας της Ρώμης στην Εκκλησία της Κορίνθου προς διευθέτηση (μιας) έριδος" - Jan Lambrecht, ""For whenever I am weak, then I am strong" (2 Cor 12:10b)" - Σουλτάνα Λάμπρου, "Το χωρίο Α΄ Κορ. 3,12-15 ερμηνενόμενο από τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό (Συζήτηση περί του καθαρτηρίου πυρός)" - Christof Landmesser, "Freiheit in Korinth" - Hermann Lichtenberger, "Der 1. Clemensbrief und die Gemeinde von Korinth" - Andreas Lindemann, "Λόγος und γνώσις. Paulus als "Rhetor" im Zweiten Korintherbrief" - Eduard Lohse, "St. Paul's arrival at Corinth and his first Preaching there - What do we learn from his letters to Corinth about this subject?" - Bruce Longenecker, ""Dating the origin of Paul's collection for the saints in Judaea: The Corinthian contribution" - Ulrich Luz, "Die korinthische Gemeindeprophetie im Kontext urchristlicher Prophetie" - Wayne Meeks, "What Did Corinth Teach Paul?" - David Moessner, ""And all were baptized into Moses... and the rock was Christ": Moses as 'Typos' of a Faithless Israel in Paul's Warnings of Idolatry to the Church at Corinth (1 Cor. 10:1-22)" - Κωνσταντίνος Μπελέζος, ""Προσευχόμεναι" και "προφητεύουσαι" στην Εκκλησία της Κορίνθου: Ρητορικο-θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση του Α΄ Κορ. 11, 3-16 (Συμβολή στην έρευνα για τη θέση των γυναικών κατά τον απόστολο Παύλο)" - Κωνσταντίνος Μποζίνης, "Πολιτική Αγάπη: Η ερμηνεία της Α΄ προς Κορινθίους 13,13 από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο" - Γεώργιος Μποζώνης, "Ο Φιλοσοφικός Προβληματισμός του Αποστόλου Παύλου (Συγκριτική διερεύνηση της πρώτης προς Κορινθίους και της προς Ρωμαίους προς την Ομιλία του Παύλου στην Αθήνα)" - Mark Nanos, "Why the "Weak" in 1 Corinthians 8'10 were not Christ-believers" - Konstantin Nikolakopoulos, "Paulus' Rtihmen "in den Schwachen". Exegetische Erwagungen zu 2 Kor 12,6-10" - Χρήστος Οικονόμου, "Οι "μερίδες" της Κορίνθου και το πρόβλημα των αντιπάλων του Αποστόλου Παύλου στη σύγχρονη έρευνα. Κριτική παρουσίαση" - Αλεξάνδρα Παλάντζα, "Η χρήση των δρων "προφητεία", "προφητεύειν", "προφήτης" στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου" - Κυριακούλα Παπαδημητρίου, "Ο χαιρετισμός της ειρήνης στις προς Κορινθίους επιστολές. Συγκριτολογική και πολιτισμική ανάλυση του καινοδιαθηκικού χαιρετισμού" - Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, "Το μοτίβο της μοναδικότητας του Θεού και οι σωτηριολογικές προεκτάσεις του κατά το Α΄ Κορ. 8,4-6" - Ελένη Παπακώστα-Χριστινάκη, "Η αγάπη στην Παλαιά Διαθήκη υπό το φως του Α΄ Κορ. 13 - Αθανάσιος Παπαρνάκης, "Το "κάλυμμα" του Νόμου και ο "φωτισμός" του Ευαγγελίου στο Β΄ Κορ. 3. Πατερική θεώρηση" - Δημήτριος Πασσάκος, "Η "σχετικοποίηση" του αρχέγονου χριστιανικού κηρύγματος από τον Απόστολο Παύλο: Ακαδημαϊκές ιδεοληψίες και η μαρτυρία των πηγών" - Romano Penna, ""Une couronne corruptible et une incorruptible". Un parallelisme neglige entre 1 Cor IX, 24-27 et Mousonius Rufus VII" - Petr Pokorny, "St. Paul's Corinthian Correspondence and the Earliest Christian Tradition" - Ευάγγελος Πονηρός, "O Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του Αποστόλου Παύλου" - Dieter Sanger, "Der Beitrag der Korintherbriefe zur Lokalisierung der Adressaten und zur Datierung des Galaterbriefs" - Στέργιος Σάκκος, "Οι Ανώνυμοι Αδελφοί στη Β΄ προς Κορινθίους Επιστολή" - Jacques Schlosser, "Le regne de Dieu en 1 Co 4,20" - Udo Schnelle, "Korinth und die Entwicklung der paulinischen Eschatologie" - Turid Karlsen Seim, "Paul's Discourse on Desire and Devotion in 1 Corinthians 7" - Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου, "Η χρήση της Παλαιάς Διαθήκης στις Α΄ και Β΄ προς Κορινθίους επιστολές" - Ιωάννης Σκιαδαρέσης, "Η προβληματική και η ερμηνεία του Β΄ Κορ 5,3" - Lauri Thuren, "The Corinthian Heresies Revisited - A rhetorical Perspective to the historical Situation" - Joseph Verheyden, "Talkative Christians and Noisy Pagans in Corinth. "Gongs and Cymbals" in 1 Corinthians 13,1" - Johan Vos, "Zur Auslegung von 1Kor2,15 in der Reformationszeit" - Klaus Wachtel, "We and the Others: Keywords characterizing the relationship between Christians and pagans in Paul's First Letter to the Corinthians" - Wendell Willis, "The "table of demons": Pagan Sacrifice and Christian Eucharist" - Bruce W. Winter, "Identifying the Offering, the Cup and the Table of the 'Demons'in 1 Cor 10:20-21" - Michael Wolter, "Die Ekklesia und der Alltag. Der 1. Korintherbrief als Quelle fur die Entstehung der christlichen Ethik" - Σταμάτιος Χατζησταματίου, "Η θλίψις ημών η γενομένη εν τη Ασία" (Β΄ Κορ. 1,8): Μια ποιμαντική αποσιώπηση" - Zeller Dieter, "Wogegen verteidigt sich Paulus in IKor 9?".

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου